poster-campus-nadal-16-copia

DESCRICIÓN DO CAMPUS:

1.- O Campus de rugby de nadal 2016 ten como obxectivo a iniciación ao rugby, aproveitando as súas grandes virtudes educacionais; ademáis da realización de xogos para mellorar as habilidades físicas dos nenos.
2.- O Campus ponse en marchapolo C.R.A.T. Coruña, coa colaboura do Servizo de Deportes do Concello da Coruña e a participación da Federación Galega de Rugby.
3.- A escola desenvólverase nos campos de herba artificial da Cidade deportiva de “A TORRE”.
4.- O horario do Campus é do martes 27 ata o xoves 29 de decembro de 2016, pola tarde, de 17,00 a 19,00 horas.

NÚMERO DE PRAZAS E IDADES E INSCRICIÓN:

1.- A escola terá un total de 50 prazas, para nenos e nenas. As idades estarán comprendidas entre os 4 anos e 16 anos, separados en grupos por idades.
2.- A inscrición poderase realizar ata o 23 de decembro da seguinte forma e seguintes lugares:
Deberase cubrir a ficha de inscrición e presentalo en:
•No local social do CRAT (pub “El Local”) na avda. Calvo Sotelo, 5
(15004 – A Coruña), ou
•Por correo ao domicilio social do CRAT, Marcial del Adalid, 8 4º
izda. (15005 – A Coruña), ou
•Por e-mail, enviado os datos da folla de inscrición e xustificante
de pago a: crat.rugby@gmail.com
•Na páxina web do concello, cumplimentando os datos da inscrición e xustificación en: www.coruna.es/deportes
3.- Os participantes terán que abonar unha cota de inscrición de 10 euros (excepto os nenos e nenas federados do clube que só pagaran 5 €) na conta do C.R.A.T. – Coruña, indicando o nome do alumno.
La Caixa
2100 2725 20 0200021623
ABANCA
2080 0708 95 3040002023

DOCUMENTACIÓN PRECISA:

•Xustificante bancario do pago
•Ficha de inscrición
•1 foto de carnet
•Fotocopia do DNI (*)
(*) Só os non federados

Para calquera dúbida, contactar con Jesús Collar de 16,00 a 20,00 h. no móbil 606 403097.
Tamén podeste pór en contacto co CRAT no e-mail: crat.rugby@gmail.com