O CRAT en colaboura co Concello da Coruña organiza outro ano máis o CAMPUS DE VERÁN 2016.

O tempo de duración do Campus será o 30,31 de agosto, 1,6,7,8 de setembro de 17,00 a 19,00 horas e terá lugar nas instalacións da Cidade deportiva da Torre e está dirixido a nenos e nenas nados entre os anos 1999 e 2010.

NÚMERO DE PRAZAS E IDADES E INSCRICIÓN

1.- A escola terá un total de 50 prazas, para nenos e nenas. As idades estarán comprendidas entre os 6 anos e 16 anos,
separados en grupos por idades.

2.- A inscrición poderase realizar ata o 26 de agosto da seguinte
forma e seguintes lugares:
Deberase cubrir a ficha de inscrición e presentalo:
•No local social do CRAT “El Local” Avda Calvo Sotelo 5, (15004 – A Coruña)
•Por correo ao domicilio social do CRAT, Marcial del Adalid, 8 4º
Izda. (15005 – A Coruña)
•Por e-mail, enviado os datos da folla de inscrición e xustificante
de pago a:crat.rugby@gmail.com
•Na páxina web do concello, cumplimentando os datos da
inscrición e xustificación en: www.coruna.es/deportes

3.- Os participantes terán que abonar unha cota de inscrición
de 25 euros (excepto os nenos e nenas federados do clube que so pagarán 5 Euros) na conta do C.R.A.T. – Coruña, indicando o nome do alumno.

La Caixa
2100 2725 20 0200021623
ABANCA
2080 0708 95 3040002023

Documentación precisa:

•Xustificante bancario do pago
•Ficha de inscrición (nesta folla)
•1 foto de carnet (para licenza)
•Fotocopia do DNI (para licenza)

Para calquera dúbida, contactar con Jesús Collar de 16,00 a
20,00 h. no móbil 606 403097.
Tamén podedevos pór en contacto co CRAT no e-mail:
crat.rugby@gmail.com , ou na nosa páxina web:
www.cratcoruna.com